โรงเรียนการบิน | Bangkok Aviation Center

โรงเรียนการบิน

ศูนย์ฝึกสนามบินนครนายก คลอง 15

ที่ตั้งเหมาะสำหรับการฝึกบิน ด้วยสนามบินที่อำนวยความสะดวกเพื่อการบินโดยเฉพาะ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยตลอดปี สนามฝึกบินแห่งใหม่สำหรับผู้รักการบินแบบ Airline Concept

ศูนย์ฝึกสนามบินนครราชสีมา

ศูนย์การฝึกบินอีกที่ของโรงเรียนการบินกรุงเทพ เป็นสนามบินที่อำนวยความสะดวกเรื่องของพื้นที่การฝึกได้เป็นอย่างดี และมีความปลอดโปร่งด้านวงจรการบิน ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกในส่วนของการบิน ปัจจุบัน BAC อยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง “BAC Academy จ.นครราชสีมา” บนเนื้อที่ 15 ไร่ บริเวณปากทางเข้าท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ภายในประกอบไปด้วยห้องเรียน หอพัก 2 อาคาร รวม 200 ห้อง ห้องประชุม ศูนย์กีฬา และพื้นที่สันทนาการที่มีความทันสมัย