BAC Merry Christmas

& Happy New Year

BAC Gift 2018

ให้คุณพร้อมเป็นนักบินก่อนใคร!!กับคู่มือ “การเตรียมตัวเป็นนักบิน” ที่ BAC ตั้งใจรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้คุณ ง่ายๆเพียงลงทะเบียนด้านล่าง เราจะส่งคู่มือไปให้คุณในอีเมล์

ในคู่มือนี้ เรารวบรวมอะไรมาให้คุณบ้าง....

Register For Gift