ติดต่อสอบถาม | Bangkok Aviation Center

หลักสูตร BAC

BAC ไม่ได้เน้นหนักเพียงการฝึกสอนด้านการบินเท่านั้น แต่ได้ตระหนักถึงการบินในปัจจุบันและในอนาคตที่จะต้องใช้ความรู้ในการบินให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่จะให้ศิษย์การบินทุกคนที่จบจาก BAC มี “องค์ความรู้ที่พร้อม” และมี “ความเป็นมืออาชีพของนักบินพาณิชย์อย่างแท้จริง” โดย BAC ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 1. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)
  • ด้วยการฝึกบินภาคอากาศเพียง 40 ชั่วโมงบิน และเรียนวิชาภาคพื้นอีก 15 รายวิชา คุณก็สามารถขับเครื่องบินได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 2. หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR)
  • การฝึกบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เป็นการฝึกที่ช่วยให้นักบินสามารถบังคับอากาศยานภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศที่หลากหลายได้
 3. หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ (MR)
  • การฝึกบินด้วยเครื่องบินสองเครื่องยนต์เป็นการเพิ่มศักย์การบินทั้งสำหรับนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์
 4. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)
  • หลักสูตรนี้ฝึกให้คนที่มีฝันสามารถเป็นนักบินที่มีความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรง
 5. หลักสูตรครูการบิน (IP)
  • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่อยากเป็นครูการบินที่มีประสิทธิภาพ
 6. หลักสูตรเพิ่มเติม