หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) | Bangkok Aviation Center

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)

BAC ได้พัฒนาหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลซึ่งได้รวมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบินที่ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่น่าพึงพอใจ และสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักบินพาณิชย์ได้ในอนาคต โดย BAC ใส่ใจทุกรายละเอียดของการฝึกทั้งการฝึกภาคพื้น 126 ชั่วโมง และการฝึกภาคอากาศอีก 40 ชั่วโมงบิน

BAC เสนอหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์การฝึกภาคพื้น หนังสือเรียน JEPPENSEN และการฝึกภาคอากาศด้วยเครื่อง Cessna172

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ทั้งแบบ Part-Time และ Full-Time

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล : เรียนภาคอากาศ 40 ชั่วโมงบิน บินด้วยเครื่อง Cessna 172
 • การเรียนวิชาภาคพื้น : 126 ชั่วโมง
 • การเรียนภาคอากาศ : 40 ชั่วโมงบิน
  • ฝึกบินด้วยเครื่อง Cessna 172: 40 ชั่วโมงบิน
  • การตรวจสอบภาคอากาศ (Flight Check) 1 เที่ยวบิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
 • เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีใบสำคัญแพทย์ชั้นสอง (Medical License Class 2)
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
 • หนังสือ Private Pilot จาก Jeppesen
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
 • ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต PPL
 • ปูมบันทึกการบิน (Log Book)