หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) | Bangkok Aviation Center

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR)

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR)

หลักสูตรที่จะทำให้คุณสามารถบังคับเครื่องบินด้วยตัวเองได้แม้อยู่ในสภาพอากาศที่แปรปรวน และเพิ่มศักยภาพในการบินโดยเครื่องวัดประกอบการบินเป็นเครื่องนำทาง ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งของการบิน โดยหลักสูตรนี้ของ BAC จะเรียนวิชาภาคพื้น 98 ชั่วโมง และฝึกภาคอากาศ 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการฝึกบินจำลอง (Simulator) 30 ชั่วโมง และการฝึกเครื่องบินจริง 10 ชั่วโมงบิน หรือชั่วโมงบินเดินทาง PIC 50 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน : เรียนภาคอากาศ 40 ชั่วโมง บินด้วยเครื่อง Cessna 172
 • การเรียนวิชาภาคพื้น : 98 ชั่วโมง
 • การเรียนภาคอากาศ : 40 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator): 30 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่อง Cessna 172: 10 ชั่วโมงบิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL) เป็นอย่างน้อย
 • มีใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง (Medical License Class 2 or 1)
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ