เครื่องฝึกบินจำลอง | Bangkok Aviation Center

เครื่องฝึกบินจำลอง

การฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลองเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ศิษย์การจะได้ทำการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถขอศิษย์การบินให้ได้มาตรฐานสูงสุด

การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT TEST)

ศิษย์การบินจะได้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยจะทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์


การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (PCATD)

การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Cessna 172 Simulator

Diamond DA42 Simulator

เครื่องบินจำลอง Diamond 42 มีไว้สำหรับศิษย์การบินใช้ฝึกบินตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศิษย์การบินทุกคน

FSTD TYPE VI A320

เครื่องบินจำลองการบินโดยได้ต้นแบบมาจาก A320-214 ใช้เครื่องยนต์ประเภท CFM56-5B4 การแสดงภาพเสมือนภาพจริงจากภาพจำลองการบินรอบตัว 200 องศา สนามบินที่ออกแบบตามภูมิประเทศโลกจริงในโลก สนามบินกว่า 20,000+ แห่ง กับระบบการบังคับที่ออกแบบโดยเฉพาะกับเครื่องบินนั้นๆ ระบบและแผงควบคุมที่พัฒนาให้สามารถสัมผัสและควบคุมได้จริง