ข้อมูลเชิงสถิติ | Bangkok Aviation Center

ข้อมูลเชิงสถิติ

“นักบิน” ไม่ได้เป็นถึงแค่คนขับเครื่องบิน (Aeroplane) ได้เท่านั้น

       การเป็น “นักบินพาณิชย์” แล้วต้องมีองค์ประกอบอีกมากมายก่อนที่จะมีความพร้อมอย่างยิ่งยวดในการนั่งอยู่หลังคันบังคับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมเที่ยวบิน มีผู้คนอีกมากมายหลายชีวิตบนเครื่องบินที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งลูกเรือและผู้โดยสายตลอดจนความครัวของพวกเข้าที่เฝ้ารออยู่เบื้องหลังการเดินทางแต่ละครั้ง รวมไปถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอย่างตัวเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ ตลอดการชื่อถือของผู้คนที่มีต่อสายการบินต้นสังกัด เพียงเท่านี้ก็มากเกินกว่าจะประเมินเป็นมูลค่าใดๆได้

       การฝึกใครสักคนให้ขับเครื่องบินได้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับโรงเรียนการบิน แต่ ! การฝึกให้คนคนหนึ่งเป็นนักบินพาณิชย์ที่พร้อมต่อการบินอย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีเบ้าหลอมที่ชัดเจน เข้มข้น และจริงจัง ชัดเจนในส่วนของความรู้ เข้มข้นในส่วนของประสบการณ์การบิน และจริงจังในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวของนักบินแต่ละคนออกมา

       เบ้าหลอมนี้จึงต้องเป็นมากกว่าโรงเรียนการบิน เรากำลังพูดถึงเบ้าหลอม ที่เคี่ยวเข็ญให้ผู้หนึ่งเปลี่ยนแปลงจากศิษย์การบินธรรมดาไปเป็นนักบินที่มีจิตวิญญาณในการเป็นนักบินพาณิชย์อย่างแท้จริง เบ้าหลอมนี้คือสถาบันการบิน ที่ผลิตนักบินพาณิชย์ตรี ในชื่อ Bangkok Aviation Center เรียกย่อๆว่า “ BAC “

       กว่า 16 ปี BAC ได้หล่อหลอมศิษย์การบินพาณิชย์ตรี 1,870 คน และผลิตนักบินคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินกว่า 1,253 คน

นักบินพาณิชย์ตรีจบจาก BAC 1,253 คน เข้าทำงานการบิน 1,003 คน

80 % เป็นนักบินในสายการบิน

20 % กระจายตัวอยู่ตาม บริษัทของรัฐบาล เอกชน และครูการบินของ BAC

นักบินพาณิชย์ตรีจบจาก BAC เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้

80 % เป็น Co- Pilot

17 % เป็น Captain

3.5 % เป็น Flight Instructor Pilot