ภาพบรรยากาศ เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามาฝากพี่น้องชาว BAC Society | Bangkok Aviation Center