ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ "น้องออย BAC51" | Bangkok Aviation Center