พิธีประดับขีดความสามารถ ศิษย์การบิน BAC55 | Bangkok Aviation Center