“นักบิน” ไม่ได้เป็นถึงแค่คนขับเครื่องบิน (Aeroplane) ได้เท่านั้น | Bangkok Aviation Center