ปฏิบัติการภารกิจพิเศษ “บินบรรเทาฝุ่น PM 2.5” | Bangkok Aviation Center