นักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ ทัศนศึกษา ณ BAC | Bangkok Aviation Center