ครูการบิน | Bangkok Aviation Center

รายชื่อครูการบิน


น.ท.ปิยะ ตรีกาลนนท์
ประสบการณ์ด้านการบิน : มากกว่า 15,000 ชั่วโมง
 • อดีตนักบินที่ 1 ประจำอากาศยานแบบ C-130
 • อดีตราชองครักษ์เวรฯ ประจำกรมราชองครักษ์
 • อดีตครูการบินเครื่องบินพระที่นั่งกองทัพอากาศ (Instructor Pilot)
 • ครูการบิน Boeing 737-200, 737-300, 737-400
 • อดีตนักบินพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • อดีตนักบินพาณิชย์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • Instructor Pilot บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีนักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีต CEO สายการบิน Lao Central Airlines (ประเทศ สปป.ลาว)
น.ท.พัฒน์ วินมูน
ประสบการณ์ด้านการบิน : มากกว่า 10,000 ชั่วโมง
 • อดีตนักบินที่ 1 ประจำอากาศยานแบบ C-130
 • อดีตนักบินที่ 1 ประจำอากาศยานแบบ Boeing 737-200, 737-400
 • อดีตราชองครักษ์เวรฯ ประจำกรมราชองครักษ์
 • อดีตนักบินลองเครื่อง Boeing 737-400
 • อดีตครูการบินเครื่องบินพระที่นั่งกองทัพอากาศ (Instructor Pilot)
 • อดีตครูการบิน Boeing 737-200, 737-300, 737-400
 • อดีตนักบินพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • อดีตนักบินพาณิชย์สายการบินนกแอร์
 • อดีตนักบินพาณิชย์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • Instructor Pilot บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีนักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยอัญสัมชัน (ABAC)
น.อ.โชคชัย สภานนท์
ประสบการณ์ด้านการบิน : มากกว่า 10,000 ชั่วโมง
 • อดีตนักบินฝูงบินโจมตี ทำการบินกับอากาศยานแบบ OV-10
 • อดีตครูการบินฝูงฝึกขั้นปลาย รร.การบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • อดีตผู้บังคับฝูงบิน 411 กองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตเสนาธิการกองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตรองผู้บังคับการกองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
 • อดีตผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตนักบินปฏิบัติการบินทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ทำการบินกับอากาศยานแบบ King Air 200
 • อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กัปตันจักรินทร์ กัญญาลักษณ์
ประสบการณ์ด้านการบิน : 14,567 ชั่วโมง
 • อดีตนักบิน T-33 กองบิน 56 หาดใหญ่
 • อดีตนักบิน F-5A/B/E กองบิน 23 อุดรธานี
 • อดีตนักบิน MD 11
 • อดีตนักบิน Airbus A300-600
 • อดีตนักบิน B747-300, B747-400
 • Test Pilot B747-300
 • SO Instructor B747-300
 • กัปตัน Airbus A300-600
 • กัปตัน B777-200/300
 • Simulator Instructor B777-200/300
น.อ.โชคชัย สภานนท์
ประสบการณ์ด้านการบิน : มากกว่า 10,000 ชั่วโมง
 • อดีตนักบินฝูงบินโจมตี ทำการบินกับอากาศยานแบบ OV-10
 • อดีตครูการบินฝูงฝึกขั้นปลาย รร.การบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • อดีตผู้บังคับฝูงบิน 411 กองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตเสนาธิการกองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตรองผู้บังคับการกองบิน 41 จ.เชียงใหม่
 • อดีตผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
 • อดีตผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • อดีตนักบินปฏิบัติการบินทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ทำการบินกับอากาศยานแบบ King Air 200
 • อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กัปตันจักรินทร์ กัญญาลักษณ์
ประสบการณ์ด้านการบิน : 14,567 ชั่วโมง
 • อดีตนักบิน T-33 กองบิน 56 หาดใหญ่
 • อดีตนักบิน F-5A/B/E กองบิน 23 อุดรธานี
 • อดีตนักบิน MD 11
 • อดีตนักบิน Airbus A300-600
 • อดีตนักบิน B747-300, B747-400
 • Test Pilot B747-300
 • SO Instructor B747-300
 • กัปตัน Airbus A300-600
 • กัปตัน B777-200/300
 • Simulator Instructor B777-200/300
น.ท.พฤทธิ์ จารยะพันธุ์
ประสบการณ์ด้านการบิน : 8,286 ชั่วโมง
 • อดีตกัปตัน AVRO-748
 • อดีตนักบินลองเครื่อง AVRO-748
 • อดีตครูการบิน AVRO-748
 • อดีตรองผู้บังคับฝูงบิน 603 กองบิน 6
 • อดีตนักบินทดสอบ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด
 • กัปตัน บริษัท Siamland Flying Co., Ltd.
น.อ.นิมิต ใคร่กระโทก
ประสบการณ์ด้านการบิน : 5,000 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT4A, FANTRAINER, NOMAD, BT-67, C-172, DA-42
Mr.Mohamamad Imran Khan
ประสบการณ์ด้านการบิน : 2,300 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : C-150, C-152, C-172
น.ท.ทวีพล ท่าทราย
 • นักบินขับไล่ยุทธวิธี ทอ. กองบิน 5 ฝูงบิน 53 ประจวบคีรีขันธ์
 • ครูการบินกองทัพอากาศ (กำแพงแสน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบัยการบินพลเรือน (ครูการบิน)
 • หัวหน้านักบิน Flight Check บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • หัวหน้านักบิน บริษัท AIR
 • ครูการบินอาวุโส BAC
น.ท.ประเสริฐ น้ำฟ้า
ประสบการณ์ด้านการบิน : 25,125 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT4-A, SF240, Fantrainer PC-9, AC-47, C-47
 • fn/teacher.fip_03_dtl_03
 • fn/teacher.fip_03_dtl_04
 • fn/teacher.fip_03_dtl_05
 • fn/teacher.fip_03_dtl_06
พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ จันทร์ชู
ประสบการณ์ด้านการบิน : 13,008 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT4-A, SF240, Fantrainer PC-9, AC-47, C-47
พ.ต.ท.อาทร สีสรรค์
ประสบการณ์ด้านการบิน : 11,162 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : O-1, C-172, PC-6, PA-34, SKY-VAN, SD-330, C-208, KODIAK-100
น.ท.พีรวัส ตันไล้
ประสบการณ์ด้านการบิน : 10,500 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT-4A/B, C-172, PC-9, BT-67, DA-42, B737-400, PIPER SENECA-II Mission Rain Making, Fire Guardian, Air Transportation, Ferry Flight NEW BT-67, Instructor Pilot, Test Pilot
พล.อ.อ.ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง
ประสบการณ์ด้านการบิน : 9,950 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT4A, SF260, C-123K, AV74, C-172, DA-42, PIPER SENECAL III, B-737-200/300/400
น.อ.นิมิต ใคร่กระโทก
ประสบการณ์ด้านการบิน : 5,000 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : CT4A, FANTRAINER, NOMAD, BT-67, C-172, DA-42
Mr.Mohamamad Imran Khan
ประสบการณ์ด้านการบิน : 2,300 ชั่วโมง
 • แบบเครื่องที่บิน : C-150, C-152, C-172
ร.อ.ชุมพล อนุรัตน์
ประสบการณ์ด้านการบิน : มากกว่า 25,000 ชั่วโมง
 • อดีตกัปตันสายการบินไทย
กัปตันปรีชา พุทธชน
ประสบการณ์ด้านการบิน : 28,000 ชั่วโมง
 • อดีตกัปตันสายการบินไทย
 • แบบเครื่องที่บิน : AIRBUS (AB4), AIRBUS (AB6), B747-200/300/400, B777-200/300/400, ATR72/42, AIRBUS 320, BAE146-200/300, AIRTRAINER, CHIPMUNK, MARCHETTI
ร.อ.เกื้อกูล สิงหอุบล
ประสบการณ์ด้านการบิน : 36,000 ชั่วโมง
 • อดีตกัปตันสายการบินไทย และสายการบิน Thai Smile
 • AVRO 748, A300-200, A310, A310-200, B737-200/400, B747-400, B777-200/300, AIRTRAINER, CHIPMUNK, MARCHETTI