BAC จัดส่งศิษย์การบินในโครงการ ThaiHawkSpirit เข้ารับการคัดเลือกกับสายการบิน Green Planet Airways

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Venture Aviation Flight Training (VAFT)
จัดส่งคณะศิษย์การบิน BAC ในโครงการ Thai Hawk Spirit จำนวน 7 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสายการบิน Green Planet Airways
ของประเทศเวียดนาม ได้เดินทางเพื่อไปรับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนรับการคัดเลือก
เพื่อเป็นนักบินกับสายการบิน Green Planet Airways

ขอให้ศิษย์การบิน BAC ทุกท่านโชคดี

GO TO TOP