Career

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
โทร : 037-349-899 ต่อ 219 มือถือ : 092-2531-048
แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202 อีเมล : hr@ba.ac.th


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. นักศึกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
Detail of work

ฝึกงานตามสาขาอาชีพให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี ไม่จำกัดอัตรา

Qualification
  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
  4. รับฝึกงานตลอดทั้งปี
Work place

โรงเรียนการบิน BAC ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Work place

1 Unit

2. Programmer
Detail of work

- พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

- พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สนันสนุนระบบธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

- จัดการระบบฐานข้อมูลของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualification

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาโปรแกรม มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล mySQL ได้

- มีใจรักในด้านบริหาร service mind

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Work place

ดอนเมือง / องครักษ์

Work place

1 Unit

GO TO TOP