Career

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
โทร : 037-349-899 ต่อ 219 มือถือ : 092-2531-048
แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202 อีเมล : hr@ba.ac.th


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. นักศึกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
Detail of work

ฝึกงานตามสาขาอาชีพให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี ไม่จำกัดอัตรา

Qualification
  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
  4. รับฝึกงานตลอดทั้งปี
Work place

โรงเรียนการบิน BAC ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Work place

1 Unit

GO TO TOP