อุ้มแอร์ไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

อุ้มแอร์ไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด - 19

ภาพจาก : thebangkokinsight

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในมาตราการเยียวยาผลกระทบสายการบินจากโควิด-19 โดยเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 มี.ค.2563 

นอกจากนี้กระทรวงการคมนาคมจะเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (PSO) เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากโควิด-19 ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน เสนอขอรับเงินอุดหนุน 500 ล้านบาท และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอรับเงินอุดหนุน 700-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตราการเยียวยาวทั้งหมด ก็จะมีผลบังคับใช้ทันที

 

5 มาตรการเยียวยาสายการบิน

1.ลดค่าขึ้นลงอากาศยานและเก็บอากาศยานหรือ Landing-Parking ลง 50 % ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค.2563 ให้กับทุกสายการบินไทยและ ต่างประเทศ

2.ปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ แบ่งเป้นเที่ยวบินในต่างประเทศลด 50% และเที่ยวบินระกว่างประเทศลดลง 20% โดยการลดให้ทั้งสายการบินไทยและต่างประเทศเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค.2563

3.ลดค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ 5 บาท จาก 15 บาท เหลือ 10 บาท ใข้กับทุกสายการบินไทยและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค.2563

4.ลดค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เฉพาะสายการบินของไทย

5. ขยายชำระภาษีสรรพสามิตน้ำมันภายในประเทศ ซึ่งมีกำหนดถึง 30 ก.ย. นี้ จาก 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.2 บาทต่อลิตร ขยายไปถึง 31 ธ.ค. 2563

 

ข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2563

GO TO TOP