ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

88/117 ซอยวิภาวดีรังสิต 72 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
HEAD OFFICE
DONMUANG
GOOGLE MAP
AIRPORT
KORAT
TRAINING CENTER
GOOGLE MAP
AIRFIELD
KHLONG 15
TRAINING CENTER
GOOGLE MAP
GO TO TOP